ข่าวสารจากทางวัด กำหนดการงานฉลองสมณศักดิ์ตราตั้ง พัดยศ พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ชั้นโท พระครูถาวรนพรัฐ เจ้าอาวาสวัดศรีนวรัฐ